Principal → Afghanistan → Baghlan
Wilayat-e Baghlan

Autres Noms: Baghlan, Wilāyat-e Baghlān

Baghlan

Autres Noms: Baghlan,Baghlan - bghlan,Baghlan - بغلان,Baghlin,Baghlān,Baglan,Bagolaggo,Sana `Ati,Sana`ati,bghlan,Şanā ‘Ati,Şanā‘atī,Баглан,بغلان,صناعتی, Baghlān

Pul-e Khumri

Autres Noms: Pol-e Khomri,Pol-e Khomrī,Pul-e Khumri,Pul-e Khumrī,Pul-i-Khomri,Pul-i-Khumri,Pule Khumri,Pule Khumṟi,Puli-Khumri,Пули-Хумри,پل خمری, Pul-e Khumrī

Nahrin

Autres Noms: Nahrin,Nahrīn,Nakhrin,Narain,Narin,Narīn,Нахрин,نهرین, Nahrīn

Hukumati Dahanah-ye Ghori

Autres Noms: Dahana,Dahana Ghori,Dahana-i-Ghori,Dahanae Ghori,Dahaneh-ye Ghowri,Dahaneh-ye Ghowṟī,Dahna,Dahāna,Dananeh-ye Ghowri,Dananeh-ye Ghowrī,Hokumati Dahana-i-Ghori Dahana,Hokūmatī Ḏahana-i-Ghōṟi Dahana,Hukumati Dahanah-ye Ghori,حکومتی دهانۀ غوری,Ḏahana-i-Ghōṟi,Ḏahanae Ghōṟi,Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī, Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī

Baghlani Jadid

Autres Noms: Baghlani Jadid

Puli Khumri

Autres Noms: Puli Khumri

Joqi

Autres Noms: Joqi,Jōqī,جوقی, Jōqī

Koqyah

Autres Noms: Koqyah,Kōqyah,کوقیه, Kōqyah

Islam Darah

Autres Noms: Islam Darah,Islām Darah,اسلام دره, Islām Darah

Shor Baba

Autres Noms: Shor Baba,Shōr Bābā,شور بابا, Shōr Bābā

Badam Darah-ye Khord

Autres Noms: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Baba Ghayib

Autres Noms: Baba Gha'ib,Baba Ghayib,Bābā Ghāyib,Bābā Ghā’īb,بابا غائب,بابا غایب, Bābā Ghāyib

Ziarat-e Aq Chashmah

Autres Noms: Ziarat-e Aq Chashmah,Zīārat-e Āq Chashmah,زیارت آق چشمه, Zīārat-e Āq Chashmah

Khwajah Sarbiland-e Wali

Autres Noms: Khwajah Sarbiland-e Wali,Khwājah Sarbiland-e Walī,خواجه سربلند ولی, Khwājah Sarbiland-e Walī

Badam Darah-ye Khord

Autres Noms: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Khwajah Gulkhar

Autres Noms: Khwajah Gulkhar,Khwājah Gulkhār,خواجه گل خار, Khwājah Gulkhār

Qazil Qol

Autres Noms: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Qazil Qol

Autres Noms: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Khosti Kotal

Autres Noms: Khosti Kotal,Khōstī Kōtal,خوستی کوتل, Khōstī Kōtal

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in